God Heeft U Geroepen Om Een Held te Zijn, Liefde Durft!

Liefde Durft!

God heeft u geroepen om een held te zijn, net als Christus…
Bij de term “held” denken we meestal aan krachtpatsers die graag met hun stoerheid pronken. Maar dat soort held bedoelt God niet. Het heldendom waartoe wij geroepen zijn, kenmerkt zich door moed om de mensen om ons heen lief te hebben.

Een held is altijd dapper, maar niet onbevreesd. Dat is een verschil. Wie onbevreesd is, ziet door roekeloosheid geen gevaar. Maar “moed” betekent het juiste doen, de sprong wagen en de kans grijpen ondanks je angst.
Het kenmerk van een held is moed, geen onverschrokkenheid. En dat is precies wat we nodig hebben om anderen lief te hebben: moed. Dit heeft te maken met het risico dat liefhebben met zich meebrengt. Als u iemand liefheeft, stelt u zich kwetsbaar op. De ander kan u pijn doen of misbruik van u maken. Maar moed zegt: “wat er ook gebeurt, ik zorg voor mensen om mij heen.”
Dit is de weg van een held naar Gods hart.

Liefde Bestaat Uit Daden

Veel mensen denken: “Ik kan mijn naaste niet liefhebben, want ik ken hem of haar niet eens.” Maar liefde is geen gevoel voor iemand. Het is handelen uit goede wil. Weliswaar zal er genegenheid uit voortvloeien, maar liefde bestaat uit daden van goedheid zelf. Als u iemands boodschappen draagt, uw collega’s bemoedigt, een broodje met een dakloze deelt of iemand in het verkeer voorrang geeft, betoond u de ander liefde zonder per se iets persoonlijks voor hem of haar te voelen. Als u goede dingen voor anderen doet, hebt u hen lief. Als u warme gevoelens voor iemand hebt, koestert u alleen maar “genegenheid”. En hoewel genegenheid iets geweldigs is, en het ons helpt om van anderen te houden, zijn wij in eerste instantie niet tot genegenheid geroepen, maar om onze naaste lief te hebben – in de praktijk.

Keuzes Bepalen Onze Gevoelens

Anderen liefhebben kan griezelig zijn. Sommigen zijn er zielsbenauwd voor. En toch zijn wij ertoe geroepen. Er is moed voor nodig. Bedachtzaamheid, soms. Maar geen genegenheid. Genegenheid is in de regel de beloning voor daden uit liefde. Kijk maar eens wat er gebeurt als u iets goed doet voor uw vrouw, een vriend of zelfs iemand waar u eigenlijk niet mee kunt opschieten: tien tegen één dat er genegenheid op uw vriendelijkheid volgt. Dat is ook de reden dat we emoties als angst of genegenheid nooit onze keuzes mogen laten dicteren. Het is precies andersom: onze keuzes horen onze gevoelens te bepalen. Als u dappere dingen doet, zult u merken dat u ondertussen ook andere resterende angsten overwint. Als u liefdevolle dingen doet, zult u merken dat er telkens een gevoel van genegenheid op volgt. Dit mechanisme is een belangrijke sleutel tot het heldhaftige en betekenisvolle leven waartoe God u heeft geroepen.

Ik wens u voor het komende jaar alle moed toe om een held te worden door u als held te gedragen.

BRON: Hoop Magazine, Hour of Power Nederland

Website USA: Crystal Cathedral Click Here!

Website Nederland: Hour of Power Klik Hier!

Advertisements

About jeantabor

Husband, Traveller, Chocolate Salesman, Internet Marketeer & Expert in Weight Loss for Women and Lifestyle

Posted on 12 November 2012, in Nieuws en politiek and tagged . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: