Blog Archives

Zorgen!

Zorgen komen vaak voort uit gedachten die je bezighouden. Maar hoe handig en waar zijn die gedachten eigenlijk? De bekende therapeut Albert Ellis noemde twaalf onjuiste (irrationele) gedachten die mensen vaak hebben en gaf er meer realistische gedachten voor in de plaats. Hierbij een paar voorbeelden:

1. Het is absoluut noodzakelijk dat iedereen mij aardig vindt
Er zullen altijd wel mensen zijn die jou minder aardig vinden. Accepteer dat. Er zijn altijd nog genoeg mensen die je wel aardig vinden. En meestal zijn dat de mensen die je zelf ook leuk vindt!

2. Ik mag geen enkele fout maken, anders ben ik een waardeloos figuur.
Weet waar je grenzen liggen en stel je doelen niet te hoog. Probeer niet steeds anderen te overtroeven. Iedereen heeft nu eenmaal zijn sterke en zwakke kanten. Realiseer je dat je ook maar een mens bent, met alle tekortkomingen van dien. Natuurlijk zul je fouten maken, dat is onvermijdelijk. Waar het om gaat, is dat je je best doet.

3. Sommige mensen zijn slecht en ze zouden daarvoor gestraft moeten worden.
Rationeler is persoon en gedrag te scheiden. Je zult je dan veel minder aan de mensen ergeren. Als je mensen meer ruimte, meer krediet geeft, kun je ze makkelijker blijven accepteren.

4. Ik kan er absoluut niet tegen als dingen anders gaan dan ik wil.
Tegenslagen gebeuren. Ga na waardoor deze zijn veroorzaakt. In een aantal gevallen kun je maatregelen nemen, zodat die zaken in de toekomst beter gaan. In andere gevallen blijft het risico van een mislukking erin zitten, wat je ook doet.

5. Het ligt in principe nooit aan mij als er dingen misgaan. Ik kan er niets aan doen.
Leer controle te krijgen over je eigen leven, binnen je mogelijkheden. Zo hoef je je niet meer slachtoffer te voelen van de situatie.

6. Ik moet altijd tot het uiterste bedacht zijn op allerlei soorten narigheid.
Laat je niet verontrusten door dingen die misschien ooit zullen kunnen gebeuren. Neem onvermijdelijke zaken zoals ze zijn, verzet je er niet tegen, dat heeft geen enkele zin. Indien bepaalde gevaren afgewend kunnen worden, probeer dat dan te doen met alle kracht die je in je hebt. Blijf altijd bedenken dat dingen net zo verschrikkelijk en beangstigend zijn als je ze zelf maakt.

7. Ik moet koste wat kost alle verantwoordelijkheden en moeilijkheden uit de weg gaan. Als ik niets doe, doe ik ook niets fout.
Beschouw problemen als een uitdaging, als een gelegenheid aan jezelf en anderen te laten zien wat je in je mars hebt. Eén en ander betekent natuurlijk niet dat je nooit eens flink aangeslagen kunt raken door een bepaald probleem. Of dat je nooit te maken krijgt met een werkelijk onoplosbaar probleem. Maar zelfs in die gevallen zal een ontwijkende houding je geen enkele winst opleveren.

8. Ik ben volledig afhankelijk van anderen. In mijn eentje stel ik niets voor, kan ik niets.
Heb een open oog voor je eigen afhankelijkheden. Maar ga ook na of, en zo ja in hoeverre, je iets kunt ondernemen om je van bepaalde mensen (en zaken!) minder afhankelijk te maken. In bepaalde gevallen kan dat betekenen dat je meer risico’s moet nemen.

9. Mijn leven wordt voor het grootste deel bepaald door mijn verleden.
Zie de feiten uit je verleden nuchter onder ogen. Wat eens gebeurd is, hoeft zich niet te blijven herhalen. Daarvoor is geen enkel wetenschappelijk bewijs te leveren. Aan de andere kant kan het heel verhelderend werken om eens op een rij te zetten hoe belangrijke gebeurtenissen je leven hebben veranderd en bepaald. Alleen op deze wijze kun je je daarvan losmaken.

10. Ik moet mede moeilijkheden van anderen altijd zoveel mogelijk aantrekken.
Ga voor jezelf na of, en zo ja op welke manier, je iets voor een ander kan doen. Je zult erachter komen dat je in lang niet alle gevallen per sé iets hoeft te doen. In een aantal gevallen zal het zelfs zo zijn dat je maar beter niets kunt doen. Soms is het beter dat je de ander zelf zijn of haar problemen laat oplossen. Hij wordt daardoor sterker en zelfstandiger.

11. Ik moet voor elk probleem de perfecte oplossing zien te vinden.
Analyseer het probleem goed en ga na wat je eraan zou kunnen doen. Je doet er goed aan een bepaalde oplossing uit te proberen. Heeft die niet het gewenste resultaat, dan is dat jammer, maarzeker geen ramp. Probeer gewoon de volgende uit.

12. Ik kan niet leven met onzekerheden.
Vergroot door oefening je frustratietolerantie. Dat kun je doen door bewust risico’s aan te gaan. Gemakkelijk is dat natuurlijk niet, want de eerste tijd zul je je behoorlijk onzeker voelen. Gaandeweg zal het echter duidelijk worden dat er met deze onzekerheid prima te leven valt. Het is vaak gewoon een kwestie van wennen.

Bron: Hour of Power Magazine
Website: http://www.hourofpower.nl
Artikel: Albert Ellis